Lucht

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Het type IPA-vervanger (ozonvormend vermogen en dampdruk) moet gekend en geschikt zijn alvorens toe te passen, in overleg met de leverancier.

2 Enkel BBT in geval van een doorgedreven IPA-reductie in het bedrijf, als aanvulling op andere maatregelen (4.2.1 t.e.m. 4.2.3).

3 Enkel BBT in het geval van een doorgedreven standaardisatie in het bedrijf. De techniek laat niet toe om met variërende soorten vochtwater te drukken op de verschillende persen.

4 Het milieuvoordeel van waterloze offset betreft hoofdzakelijk het vermijden van vochtwater en toevoegmiddelen (incl. IPA). Er zijn echter eveneens nadelige aspecten aan verbonden, bv. nood aan extra koeling en recyclage van drukplaten. Over het globale milieuaspect bestaat dan ook discussie.

5 BBT voor grote en zeer grote bedrijven, met een groot verbruik van reinigingsmiddelen, BBT voor nieuwe installaties.

6 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen.