Afzuiging van diffuse emissies

Beschrijving

De diffuse Vluchtige Organische Stof (VOS)-emissies die ontstaan in een drukkerij kunnen op verschillende manieren worden gereduceerd. Indien bovenvermelde maatregelen (bv. substitutie van oplosmiddelhoudende inkten, reductieschema) niet volstaan om de diffuse emissies voldoende te reduceren zodat de gezondheid, veiligheid en milieukwaliteit gegarandeerd wordt en/of aan de geldende emissiegrenswaarden wordt voldaan, moeten de diffuse emissies op een bepaalde manier worden afgezogen. Het afzuigen van de emissies heeft echter alleen zin in het geval van geforceerde droging en een nageschakelde techniek (aangeloten op droger). Bij flexo kan puntafzuiguiging boven de inktbakken worden toegepast door middel van geforceerde droging die van daar lucht aanzuigt en aan de naverbrander toevoert.

Inkapseling is eveneens bedoeld om de diffuse emissies te beperken. Uit de omkasting van de pers wordt alle lucht naar de nageschakelde techniek afgezogen. Hier worden niet alleen de oplosmiddelen in de afgassen uit de drogers vernietigd maar ook de binnen de omkasting ontstane diffuse emissies. Omkasting heeft daarom alleen maar zin als er sprake is van een nageschakelde techniek. In het geval van zeefdruk kunnen afgestelde drogers waarin onderdruk heerst, gecombineerd met een goede randafzuiging rond de zeef nagenoeg hetzelfde effect hebben. Heatsetpersen zijn echter veelal omkast. Binnen de omkasting is de luchthuishouding zodanig dat de relatieve vochtigheid wordt beheerst om statische elektriciteit en daaruit voortvloeiende vouwproblemen te voorkomen. De verversing binnen de omkasting is echter dusdanig dat de afzuig door de droger alleen niet voldoende is. De afzuiging door de droger draagt uiteraard wel bij aan het verminderen van de IPA emissie, maar onvoldoende om er geheel op te kunnen vertrouwen.

Toepasbaarheid

Dit is toepasbaar in drukkerijen waar grote hoeveelheden VOS-emissies optreden die moeten nabehandeld worden met een nageschakelde techniek aangesloten op geforceerde droging (bv. heatset, verpakkingsdruk).

Milieuaspecten

Hierdoor verminderen de diffuse VOS-emissies. Deze worden namelijk zoveel mogelijk afgezogen naar een nabehandelingsinstallatie. Er is wel een hoger energieverbruik.

Financiële aspecten

De investeringen kunnen behoorlijk oplopen, voornamelijk door leidingen en regelsystemen. Bovendien is er een meerkost door een toegenomen energieverbruik.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Afzuiging van diffuse emissiesvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen.