Vervangen en controleren van solventen in reinigingsmiddelen

Beschrijving

Voor de reiniging van machine-onderdelen en drukvormen worden er in de grafische sector reinigingssolventen gebruikt. De verdampingssnelheid van solventen bepaalt de hoeveelheid solvent die verdampt gedurende de reinigingsactiviteit. Bijgevolg kan de verdamping gedurende het reinigen verlaagd worden door het gebruik van solventen met een lagere dampspanning en een hoger vlampunt. Men onderscheidt verschillende klassen van reinigingssolventen op basis van het vlampunt. Voor de dagelijkse reiniging van onderdelen worden best minstens wasmiddelen gebruikt met een vlampunt > 55 °C of indien mogelijk > 100 °C. In specifieke gevallen, bv. hardnekkig vuil (zoals spookbeelden bij zeefdrukramen), lastige kleurenwissels of UV-drogende inkten, kan het gebruik van wasmiddelen met een vlampunt < 55 °C aangewezen zijn. Het gebruik moet echter zoveel mogelijk vermeden worden.

Wasmiddelen met een lagere dampspanning en hoger vlampunt gebruiken, vraagt bij manuele reiniging een grotere inspanning van de drukker.

Toepasbaarheid

Het vervangen van reinigingssolventen door producten met een hoger vlampunt (> 55 °C) is toepasbaar bij elk drukproces. Voor bepaalde gevallen kunnen nog producten met een lager vlampunt gebruikt worden.

Milieuaspecten

Er treden beduidend minder VOS-emissies op uit schoonmaakmiddelen.

Financiële aspecten

De extra kosten voor reinigingsmiddelen met een hoger vlampunt zijn beperkt. Voor bepaalde reinigingsopdrachten zal er allicht wel meer product nodig zijn om hetzelfde resultaat te behalen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Vervangen en controleren van solventen in reinigingsmiddelenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect