Voorkomen van onnodige IPA verdamping

Beschrijving

Niet al de IPA die verdampt is zinvol voor het productieproces. Deze onnodige verdamping van IPA dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Door de IPA-concentratie te optimaliseren vermindert ook de onnodige verdamping van IPA. Bijkomend is het van belang om onnodige verdamping te voorkomen door het vochtwaterreservoir en alle IPA-verpakkingen goed afgesloten te houden.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij alle offsetdrukkerijen die IPA gebruiken. De maatregel is een eenvoudige aanpassing, maar leidt tot een aanzienlijke vermindering van onnodige IPA verdamping. Daarom past ook de meerderheid van de offsetdrukkerijen  (ca. 80%) deze maatregel reeds toe (Febelgra en Fetra, 2009).

Milieuaspecten

Door een verminderde IPA-verdamping worden VOS-emissies en IPA-verbruik gereduceerd.

Financiële aspecten

De kosten voor deze maatregel zijn beperkt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Voorkomen van onnodige IPA verdampingJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect