Verwijderen van vochtwater uit het vochtwaterreservoir bij langdurige stilstand

Beschrijving

Wanneer de drukpers gedurende een langere periode niet in werking is, bijvoorbeeld tijdens een weekend of een lange periode tussen twee drukopdrachten, kan heel wat isopropylalcohol (IPA) uit het vochtwater in de pers verdampen. Tijdens deze perioden is het zinvol om het vochtwater in het vochtwaterreservoir van de drukpers te verwijderen. Dit vochtwater kan opgevangen en nadien hergebruikt worden. Dit kan zowel manueel als automatisch worden ingesteld.

Toepasbaarheid

Deze techniek is toepasbaar bij offsetdrukkerijen die IPA (of IPA-vervangers) gebruiken. Bij bedrijven, waar de drukpersen soms 24 uur voortdurend in werking zijn, is deze maatregel uiteraard niet toepasbaar. Een groot deel van de offsetdrukkerijen passen deze maatregel reeds toe (ca. 70% in 2009) (Febelgra en Fetra, 2009).

Milieuaspecten

Doordat minder IPA verdampt tijdens langdurige stilstand van de drukpers, worden er minder VOS-emissies uitgestoot. Het verbruik van IPA neemt ook af.

Financiële aspecten

De kosten voor deze maatregel zijn beperkt. Er treden op termijn besparingen op doordat er minder IPA wordt verbruikt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Verwijderen van vochtwater uit het vochtwaterreservoir bij langdurige stilstandJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect