Preventieve maatregelen

Beschrijving

Door het toepassen van een aantal eenvoudige preventie maatregelen kunnen de emissies naar lucht in een bedrijf beperkt worden. Enkele voorbeelden van zulke maatregelen zijn:

 

 • Aandacht besteden aan het zorgvuldig reinigen van installaties
 • Gebruikte reinigingssolventen doseren
 • Installaties (waaronder het vochtwerk van een offsetpers) regelmatig onderhouden
 • Good housekeeping toepassen

Toepasbaarheid

Preventieve maatregelen zijn vaak van organisatorische aard en kunnen in elk grafisch bedrijf worden toegepast. Ieder bedrijf past wel een of andere vorm van preventiemaatregel toe.

Milieuaspecten

Door enkele preventieve maatregelen toe te passen, kunnen de VOS-emissies en het gebruik van reinigingsmiddelen en andere hulpstoffen gereduceerd worden.

Financiële aspecten

De investeringen voor deze preventieve maatregelen kunnen beperkt zijn. Kosten kunnen bespaard worden door een lager verbruik van bijvoorbeeld reinigingsmiddelen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Preventieve maatregelen - luchtJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect