Automatische wasinstallatie voor machine-onderdelen

Beschrijving

Een automatische wasinstallatie reinigt (kleine) onderdelen van apparatuur en installaties. Voor wassen met solventen wordt de wasinstallatie gesloten uitgevoerd. Bij heatset, flexo en diepdruk kunnen de afgassen behandeld worden. Bij offsetpersen worden automatische wasinstallaties gebruikt voor het reinigen van rubberdoeken en plaatcilinders, via een recirculerende vloeistof in een gesloten systeem. In een wasinstallatie voor zeefdrukvormen (wasstraat) worden inktresten uit zeefdrukramen in twee opeenvolgende processtappen verwijderd en het zeefdruksjabloon gestript in een gesloten systeem. Deze wasstraten voor zeefdrukvormen maken niet integraal deel uit van de zeefdrukpers.

In sommige gevallen blijft handmatige reiniging noodzakelijk (bv. hardnekkig vuil). Goed geprogrammeerde automatische wasinstallaties gebruiken veel minder reinigingsmiddel dan handmatige reiniging. Automatisch wassen bespaart ook tijd, en kan derhalve economisch aantrekkelijk zijn. Bij bepaalde types van automatische wasinstallaties wordt het vervuild wasmiddel, voor zover dat niet verdampt is, als vloeistof opgevangen en als gevaarlijk afval afgevoerd. Andere wasinstallaties werken met een van de rol toegevoerde tissue, waarop wasmiddel gespoten wordt of die reeds vooraf met wasmiddel geïmpregneerd werd. In andere gevallen wordt het vervuild wasmiddel door een van de rol toegevoerde tissue opgezogen.

Toepasbaarheid

Een automatische wasinstallatie is toepasbaar voor het reinigen van onderdelen van (offset, flexo, diepdruk-)persen. Nieuwe drukpersen beschikken meestal al over een automatische wasinstallatie, maar ook bij bestaande installaties kan dit worden toegepast. Wasstraten zijn geschikt voor zeefdrukkerijen. In drukkerijen waar machine-onderdelen geregeld moeten gereinigd worden, zijn bestaande installaties vaak uitgerust met een automatische wasinstallatie. Bij kleinere drukkerijen is dit minder vaak het geval.

Milieuaspecten

Het voordeel van een automatische wasinstallatie is dat er minder solventen gebruikt worden en dus minder solventemissies ontstaan. Er is een lagere productie van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen en een lager water-, solvent- en reinigingsmiddelenverbruik. Wanneer hiermee manuele reiniging vervangen wordt, zullen ook minder solventhoudende afvalstoffen zoals poetsdoeken ontstaan. Deze techniek heeft ook gezondheids- en veiligheidsvoordelen: minder blootstelling aan dampen en minder contact met reinigingsmiddelen. De techniek vereist bijkomende energie.

Financiële aspecten

De investering bij nieuwe persen is afhankelijk van het formaat en het aantal druktorens (ca. 50.000-100.000 euro). In de praktijk worden grote nieuwe persen niet meer zonder automatische wasmachine geleverd. De werkingskosten zijn beperkt door de kortere reinigingstijden, lagere consumptie van reinigingsmiddelen en kleinere hoeveelheid gevaarlijk afval. In grotere installaties wegen deze verlaagde kosten op tegen de investering. Voor kleinere bedrijven is dit niet het geval.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Automatische wasinstallatie voor machine-onderdelenvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 BBT voor grote en zeer grote bedrijven, met een groot verbruik van reinigingsmiddelen, BBT voor nieuwe installaties.