Vochtwaterinstallatie met decentrale IPA-dosering

Beschrijving

Traditioneel wordt het vochtwater in een offsetdrukkerij per drukpers afzonderlijk samengesteld. Bij meerdere drukpersen is het echter efficiënter om dit vochtwater centraal aan te maken en nadien naar de verschillende persen te pompen. Op deze manier wordt een nauwkeurige, constante (gestandaardiseerde) en optimale samenstelling van het mengsel water-toevoegmiddelen mogelijk. Een centrale vochtwaterinstallatie kan vertrekken van leidingwater dat met behulp van een waterbehandeling tot een optimale samenstelling wordt gebracht. Dit leidingwater wordt eerst gezuiverd van opgeloste mineralen (omgekeerde osmose). Nadien wordt aan het gezuiverde leidingwater een gedoseerde hoeveelheid geschikte mineralen toegevoegd, zodat een optimale en constante zuurtegraad en geleidbaarheid wordt bekomen. Dit geconditioneerde water wordt vermengd met alle toevoegmiddelen, behalve IPA. Bovendien wordt het mengsel van geconditioneerd water en toevoegmiddelen continu rondgepompt, zodat een homogene samenstelling wordt bekomen (hetgeen meetfouten door plaatselijke dichtheidsverschillen voorkomt).

Het vochtwater kan aan de drukpers nog vermengd worden met een minimale en instelbare hoeveelheid IPA. De minimale dosering is namelijk afhankelijk van het te produceren drukwerk zodat een centrale toevoeging van IPA tot overdosering zou leiden. Ook voor deze dosering wordt er gebruik gemaakt van nauwkeurige apparatuur.

Toepasbaarheid

Een vochtwaterinstallatie met decentrale IPA-dosering is toepasbaar bij offsetdrukpersen (vellenoffset, rotatie coldset en heatset) met meer dan één drukpers. Andere druktechnieken maken geen gebruik van vochtwater en IPA. De techniek is geschikt voor drukkerijen waar de verschillende persen met eenzelfde soort vochtwater kunnen werken. Voor specifieke toepassingen (bv. het gebruik van bijzondere inkten) kan een andere samenstelling van het vochtwater vereist zijn en is dit systeem niet toepasbaar. Vandaar dat de techniek voornamelijk geschikt is voor drukkerijen met een doorgedreven standaardisatie van het drukproces.

Milieuaspecten

Door een vochtwaterinstallatie met decentrale IPA-dosering verdwijnt de noodzaak aan hoge dosissen toevoegmiddelen en IPA. Het verminderde gebruik van IPA heeft een reductie van VOS-emissies als gevolg.

Financiële aspecten

Investeren in een vochtwaterinstallatie met decentrale IPA-dosering is alleen relevant indien een drukkerij over meer dan één offsetdrukpers beschikt en indien de verschillende persen met een zelfde soort vochtwater kunnen werken.

De totale investering is afhankelijk van het aantal doseersystemen voor IPA (aantal drukpersen) en de leidingen naar de drukpersen. De pijs voor een  waterzuiveringsinstallatie en doseersysteem voor additieven bedraagt ca. 20.000-30.000 euro (leveranciersinfo). Door dit systeem wordt kan er bespaard worden op de aankoop van toevoegmiddelen en IPA. Anderzijds vergt deze installatie ook bijkomende kosten naar onderhoud en aankoop van geconditioneerd gemineraliseerd water.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Vochtwaterinstallatie met decentrale IPA-doseringvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Enkel BBT in het geval van een doorgedreven standaardisatie in het bedrijf. De techniek laat niet toe om met variërende soorten vochtwater te drukken op de verschillende persen.