Alternatieve gebruiken voor ontvlekkers op basis van chloorwaterstof

Beschrijving

Gechloreerde koolwaterstoffen (trichloorethyleen, tetrachlooretheen) hebben een negatieve impact op milieu- en gezondsheid en moeten daarom vermeden worden.

Voor elk type van vlek zijn er alternatieve ontvlekkers op de markt. Enkele voorbeelden van typische chemicaliën die ontvlekkers bevatten: butylglycolacetaat, isotridecanol, isopropylamine, benzeensulfonzuur, diethanolamide, dipropyleenglycolmonomethylether (DPM), isopropylalcohol, N-methylpyrrolidon en aceton.

Toepasbaarheid

Alternatieve ontvlekkingsmiddelen kunnen in alle droogkuisbedrijven worden toegepast.

Milieuaspecten

Het gebruik van alternatieve (chloorvrije) ontvlekkingsmiddelen elimineert de gevaren die verbonden zijn aan de emissies van chloorhoudende ontvlekkingsmiddelen (bv. PER).

Financiële aspecten

Er zijn geen financiële gegevens gekend over de ontvlekkigsmiddelen. Momenteel maken de meeste droogkuisbedrijven al geen gebruik meer van PER of andere chloorhoudende oplosmiddelen voor de voor- of na-ontvlekking.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Alternatieven gebruiken voor ontvlekkers op basis van chloorkoolwaterstofJa
  • Legende