Lucht ter hoogte van voor- en na-ontvlekking afzuigen en zuiveren d.m.v. een actief koolfilter of een gelijkwaardige filter

Beschrijving

Tijdens voor- en na-ontvlekking kunnen kleine hoeveelheden oplosmiddel in de lucht terechtkomen. Er zijn commercieel beschikbare ontvlekkabinetten beschikbaar die voorzien zijn van eventuele filtersystemen (bv. actief koolfilter) en een afzuiging die buiten uitmondt. De specificaties voor een schouw voor luchtemissies zijn opgenomen in VLAREM II bij evacuatie afvalgassen, zie artikel 4.4.2.2, §1. Indien het bedrijf zelf een ontvlekkingstafel voorziet, kan deze eveneens uitgerust worden met een afzuiging en filtersysteem.

De efficiëntie van filters neemt af bij verzadiging. Afhankelijk van de grootte en de vervuilingsgraad (gebruiksintensiteit) moeten deze regelmatig vervangen worden.

Toepasbaarheid

Afzuiging en zuivering door middel van filters is in alle droogkuisbedrijven toepasbaar. Het plaatsen van een afzuiging in een bestaand pand is niet altijd eenvoudig te realiseren.

Milieuaspecten

Afzuiging en zuivering door middel van filters voorkomt emissies naar de lucht, waardoor ook mogelijke geurproblemen voorkomen worden. De gebruikte hoeveelheden oplosmiddel zijn eerder beperkt waardoor ook de emissies naar de lucht ten gevolge van voor- en na-ontvlekking beperkt zijn.

Het verzadigd filtermateriaal is een afvalstof die moet afgevoerd worden.

De afzuiging zorgt voor een extra energieverbruik, hetzij beperkt.

Financiële aspecten

Een afzuiging- en filtersysteem vergt een investering. Ook zijn er werkingskosten gekoppeld aan het energiegebruik en de afvoer van verzadigd filtermateriaal.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Lucht ter hoogte van voor- en na-ontvlekking afzuigen en zuiveren d.m.v. een actief koolfilter of een gelijkwaardige filterNee
  • Legende

1 Het plaatsen van een afzuiging in een bestaand pand is niet altijd eenvoudig te realiseren