Onderhoud van de machine

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
  • Legende

1 Het gebruik van een meettoestel is een volwaardig alternatief voor lekdetectie maar de meerkost van een meettoestel ten opzichte van een snuffelaar is niet in verhouding tot de meerwaarde hiervan waardoor het gebruik van een meettoestel niet standaard BBT is.

2 Ten opzichte van manueel bijvullen is er een meerkost die niet opweegt tegen het extra milieuvoordeel indien bij het manueel bijvullen gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt.

3 Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks is BBT voor nieuwe machines. Als alternatief kan er ook manueel bijgevuld worden op voorwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Voor bestaande machines is de meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt, bij deze machines is het BBT om gebruik te maken van kleine vaten.

4 Score “+”: bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Score “-” bij gebruik van grote vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan.

5 Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel is enkel BBT bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Manueel bijvullen is geen BBT bij gebruik van grotere vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan.