Onderhoud van de reinigingsmachine

Beschrijving

Het behalen van de emissiegrenswaarde van 20 g/kg gereinigd en gedroogd textiel zal in belangrijke mate afhangen van de leeftijd, het gebruik en het onderhoud van het reinigingstoestel.

Het onderhoud dat door de exploitant zelf moet gebeuren is:

  • Pluizenfilter en speldenvanger reinigen na elke cyclus;
  • Waterafscheider: wekelijks reinigen;
  • Destillatie-eenheid: wekelijks reinigen en pH oplosmiddel controleren en indien nodig terug op peil brengen;
  • Controleren op lekken.

Naast het dagelijks of wekelijks klein onderhoud (door de exploitant zelf) moet er jaarlijks een groot onderhoud gebeuren. Dit wordt in principe uitgevoerd door de leverancier van het droogkuistoestel of door een firma met gelijkwaardige deskundigheid. Om morsen te vermijden, dienen voorafgaand aan het onderhoud de oplosmiddelen verwijderd te worden uit de leidingen en destillatie eenheid.

Toepasbaarheid

Een goed onderhoud is voor alle reinigingsmachines noodzakelijk.

VLAREM II, artikel 5.41.2.3, §1. stelt: “Minstens om het jaar moet elke reinigingsmachine een grondige onderhouds- en controlebeurt ondergaan zodat de goede werking van de machines steeds is gegarandeerd.”

VLAREM II, artikel 5.41.2.3, §2. stelt: “Wekelijks moet elke reinigingsmachine op lekken gecontroleerd worden. Die kwalitatieve meting moet gebeuren met een draagbaar elektronisch lekdetectietoestel.”

Milieuaspecten

Een goed onderhoud van het reinigingstoestel bevordert de reinigingsprestaties en zorgt voor een lager solventverbruik, een lager energieverbruik en een minimale milieu-impact. Naast minder emissies (minder lekken, betere condensatie van solventdampen), zal er ook minder kans zijn op incidentele verontreinigingen (en bijhorende bodemverontreiniging) die te wijten zijn aan technische gebreken van de machine.

Een aandachtspunt is om geen verontreiniging te veroorzaken bij het onderhoud. Om morsen te vermijden dienen voorafgaand aan het onderhoud het oplosmiddel verwijderd te worden uit de leidingen en destillatie eenheid.

Financiële aspecten

De kosten van het onderhoud worden bepaald door de kost van onderdelen en arbeidsuren. We kunnen aannemen dat een goed onderhoud kosten bespaart.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Onderhoud van de reinigingsmachineJa
  • Legende