Bijhouden van een logboek

Beschrijving

De exploitant dient alle storingen, calamiteiten, resultaten van de voorgeschreven metingen en wekelijkse lekcontroles van de machines bij te houden in een logboek. Dat logboek wordt voor een periode van minstens 5 jaar na de laatste registratie bewaard en ter inzage van de toezichthoudende overheid gehouden (VLAREM II, artikel 5.41.2.3, §3, zie ook paragraaf 2.4.1 'Milieuvoorwaarden VLAREM in de BBT studie voor de droogkuissector, 2019). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderhoudsbeurten en hun frequentie als aanvulling op het logboek.

Tabel: Overzicht onderhoud droogkuismachine

Naast gegevens in verband met de staat van het toestel is het ook aan te bevelen het grondstoffen- en afvalstoffenbeheer te registreren. Dit laatste is verplicht (zie paragraaf 2.4.2 'Overige Vlaamse regelgeving' in de BBT studie voor de droogkuissector, 2019)

Toepasbaarheid

Het bijhouden van een logboek is in alle droogkuisbedrijven toepasbaar.

Milieuaspecten

Door het bijhouden van een logboek kunnen eventuele problemen sneller opgespoord worden, waardoor emissies en verontreinigingen beperkt worden. Bij een correct onderhoud wordt eveneens het solventverbruik en afval beperkt.

Financiële aspecten

De kosten voor het bijhouden van een logboek zijn beperkt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Bijhouden van een logboekJa
  • Legende