Het reinigingsproces

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Het reinigingsproces
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen
Reinigingsmachine van het volledig gesloten typeJa
DiepkoelsysteemJa
Interne actief koolfilter bij PER machinesJa
Dubbele waterafscheiderJa
Automatisch afgrendelsysteem van de laaddeur, de speldenvanger en de pluizenfilterJa
Vulstreep op de laaddeur, de oplosmiddelentanks en de destillatie-eenheidJa
Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheidvgtg 2
Dubbele controle tegen overkoken van de destillatieketelJa
Regeneerbare filterJa
Geen directe verbinding met de rioleringJa
Solventbestendige en gasdichte leidingenJa
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur
Fase 1 diepkoeling:vooraf ingestelde droogtijd, voldoende lang, afhankelijk van gekozen programma en type textielNee 3
Fase 1 diepkoeling: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een droogsensorJa 4
Fase 2 aktief koolfilter: vooraf ingestelde droogtijd, voldoende langJa
Fase 2 aktief koolfilter: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een concentratiebepaling in de drooglucht vgtg 5
Ecologische filtervgtg 6
Continue destillatievgtg 7
Reinigen met oplosmiddelen die geen PER bevattenJa 8
Reinigen door middel van professionele natreinigingJa 9
  • Legende

1 dubbele waterafscheider verhoogt de terugwinning van oplosmiddel uit het contactwater. Indien het contactwater geloosd wordt, wordt dit beschouwd als bedrijfsafvalwater, indien het contactwater afgevoerd wordt naar een erkend verwerker, wordt dit beschouwd als een (vloeibare) afval. In beide gevallen heeft de dubbele waterafscheider een gunstig effect, namelijk minder vervuiling van het contactwater en de hoeveelheid contactwater is lager.

2 Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheid is BBT voor nieuwe machines. Voor bestaande machines is de meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt.

3 Een vooraf ingestelde droogtijd voor fase 1 is geen BBT omdat er een beter alternatief beschikbaar is als BBT, namelijk het gebruik van een droogsensor.

4 Meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een droogsensor is BBT voor alle nieuwe installaties, voor bestaande installaties is de ombouw te duur.

5 Het gebruik van een meetsysteem om de concentratie te bepalen is een volwaardig alternatief voor de droogsensor maar het extra milieuvoordeel ten opzichte van de droogsensor is onvoldoende gekend en er is wel een aanzienlijke meerkost waardoor dit niet financieel haalbaar wordt geacht voor elke bedrijfssituatie.

6 Een ecologische filter is BBT als er gebruik gemaakt wordt van een continue destillatie.

7 Niet altijd is continue destillatie de beste milieu/economische oplossing. Het werken met 2 of 3 solventtanken of het reinigen van licht wasgoed naar donkerwasgoed met éénmalige destillatie zijn volwaardige alternatieven voor deze technologie.

8 Reinigen met oplosmiddelen die geen PER bevatten is BBT maar kan het reinigen met PER niet volledig vervangen omwille van kwaliteitsredenen bij bepaalde toepassingen.

9 Omschakeling naar professionele natreiniging is BBT maar kan het reinigen met PER niet volledig vervangen omwille van kwaliteitsredenen bij bepaalde toepassingen. Mogeijks kan ook niet alle textiel via professionele natreiniging gereinigd worden.