Ecologische filter

Beschrijving

Een “ecologische” filter is een regenereerbare schijvenfilter die geen gebruik maakt van filterpoeders, maar voorzien is van schijven die bestaan uit heel fijn weefsel dat het pigmentvuil filtert.

Toepasbaarheid

Een ecologische filter is toepasbaar in alle droogkuisbedrijven.

Milieuaspecten

Door het gebruik van poederloze filters wordt er minder afval gegenereerd dan met filters die wel poeder bevatten. Indien echter geen gebruik gemaakt wordt van een continue destillatie, hebben deze filters het nadeel dat er geen actief koolpoeder kan toegevoegd worden aan de filterpoeders om het oplosmiddel te ontkleuren. Er zal dan een bijkomende filter (centrigurende filter of patronenfilter) geplaatst worden voor de ontkleuring. Dit brengt extra afval met zich mee maar minder dan wanneer enkel met een centrifugeerbare- of patronenfilter zou gewerkt worden.

Financiële aspecten

Over de financiële impact zijn geen gegevens gekend. Aangezien reeds 95% van de droogkuismachines uitgerust zijn met een ecologische filter (Bron: persoonlijke communicatie Sinclean, 2018), kan er vanuit gegaan worden dat dit financieel haalbaar is.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Ecologische filtervgtg 1
  • Legende

1 Een ecologische filter is BBT als er gebruik gemaakt wordt van een continue destillatie.