Bijvullen oplosmiddel

Beschrijving

Het oplosmiddel dat via de kledij, de emissies, het slib of het contactwater verdwijnt, moet op regelmatige tijdstippen terug bijgevuld worden. Men kan ofwel manueel bijvullen waarbij het oplosmiddel via de trommel wordt toegevoegd of via een gesloten systeem waarbij het oplosmiddel via een gesloten systeem naar de oplosmiddelentanks gepompt wordt.

Bij het manueel vullen wordt het vat met oplosmiddel in de trommel gebracht en vervolgens in 1 keer geledigd. Dit systeem is enkel mogelijk bij kleinere vaten. Bij grotere vaten wordt het oplosmiddel vanuit het vat overgepompt naar de reinigingsmachine door middel van een gesloten systeem. Een automatisch systeem met overvulbeveiliging voorkomt dat er een teveel aan oplosmiddel in de oplosmiddelentanks terecht komt.

Toepasbaarheid

Manueel bijvullen is overal toepasbaar en vraagt geen bijkomende investeringen of componenten. Bijvullen aan de hand van een automatisch en gesloten systeem met overvulbeveiliging vereist de ruimte voor het plaatsen van een vat met oplosmiddel in de buurt van de machine en bijkomende leidingen. Voor nieuwe machines is het algemeen toepasbaar, bij bestaande machines is het automatisch bijvullen niet altijd evident.

Milieuaspecten

Een automatisch en gesloten systeem met overvulbeveiliging voorkomt overvullen en bijgevolg accidenteel morsen en bijhorende emissies en bodemverontreiniging. Bij dergelijk systeem moeten er echter regelmatig nieuwe vaten aangesloten worden, waardoor bij onvoldoende zorg het risico op morsen en eventuele bodemverontreiniging verhoogt.

Bij het manueel bijvullen van oplosmiddel is het risico op morsen groter. Echter wanneer er gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (minder dan 25 kilogram/15,4 liter (Bron: ECSA, 2011)) waarbij het vat gesloten blijft tot aan of zelfs in de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt, is het risico ook eerder beperkt.

Financiële aspecten

Het manueel vullen brengt geen extra kosten mee.

Voor de installatie van een automatisch en gesloten vulsysteem met overvulbeveiliging voor de oplosmiddelentanks is er een meerkost voor het installeren van de nodige leidingen en toebehoren. Voor nieuwe machines is de meerkost beperkt, voor een ombouw van bestaande machines komen er werkuren bij waardoor de prijs kan oplopen.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
  • Legende

1 Ten opzichte van manueel bijvullen is er een meerkost die niet opweegt tegen het extra milieuvoordeel indien bij het manueel bijvullen gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt.

2 Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks is BBT voor nieuwe machines. Als alternatief kan er ook manueel bijgevuld worden op voorwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Voor bestaande machines is de meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt, bij deze machines is het BBT om gebruik te maken van kleine vaten.

3 Score “+”: bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Score “-” bij gebruik van grote vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan.

4 Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel is enkel BBT bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Manueel bijvullen is geen BBT bij gebruik van grotere vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan.