Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommelvgtg 2
  • Legende

1 Score “+”: bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Score “-” bij gebruik van grote vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan.

2 Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel is enkel BBT bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Manueel bijvullen is geen BBT bij gebruik van grotere vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan.