Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanksvgtg 2
  • Legende

1 Ten opzichte van manueel bijvullen is er een meerkost die niet opweegt tegen het extra milieuvoordeel indien bij het manueel bijvullen gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt.

2 Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks is BBT voor nieuwe machines. Als alternatief kan er ook manueel bijgevuld worden op voorwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Voor bestaande machines is de meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt, bij deze machines is het BBT om gebruik te maken van kleine vaten.