Bestaande toestellen - primaire maatregelen

De meeste primaire maatregelen kunnen niet zondermeer toegepast worden als retrofitmaatregel in bestaande toestellen die hier nog niet over beschikken omwille van technische beperkingen. Bovendien zijn bepaalde maatregelen enkel nuttig in de juiste configuratie, bijvoorbeeld externe luchttoevoer is enkel nuttig bij luchtdichte toestellen, secundaire luchttoevoer vereist een tweede verbrandingszone of verbrandingskamer;…

De technieken waarvoor een retrofit mogelijk is zijn:

Voor deze technieken gelden dezelfde voorwaarden als bij nieuwe toestellen.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Bestaande toestellen - primaire maatregelen
Warmterecuperatiesysteem rookgassenvgtg
Warmteopslagvgtg
Geforceerde trekvgtg
  • Legende

1 Afhankelijk van de bestaande situatie en de nodige ruimte voor een systeem van warmterecuperatie is een warmterecuperatiesysteem op de rookgassen al dan niet mogelijk.

2 Voor oude, vervuilende toestellen moet in elk geval een afweging gebeuren tussen de aankoop van een nieuw performanter toestel (met niet alleen lagere emissies, maar ook een hogere energie-efficiëntie) en het plaatsen van een warmterecuperatiesysteem rookgassen op een oud toestel.

3 Afhankelijk van de bestaande situatie is warmteopslag mogelijk.

4 Voor oude, vervuilende toestellen moet in elk geval een afweging gebeuren tussen de aankoop van een nieuw performanter toestel (met niet alleen lagere emissies, maar ook een hogere energie-efficiëntie) en het plaatsen van een warmteopslag op een oud toestel.

5 Enkel van toepassing indien onvoldoende trek in het rookgaskanaal.

6 Voor oude, vervuilende toestellen moet in elk geval een afweging gebeuren tussen de aankoop van een nieuw performanter toestel (met niet alleen lagere emissies, maar ook een hogere energie-efficiëntie) en het plaatsen van een geforceerde trek op een oud toestel.