Elektrofilter

Beschrijving

Voor het algemeen werkingsprincipe van een elektrofilter (ESP – Electrostatic Precipitator) verwijzen we naar Bestaande toestellen - secundaire maatregelen. Alhoewel ESP’s voornamelijk toegepast worden als retrofit maatregel bij bestaande toestellen, worden ESP’s in bepaalde gevallen ook geïntegreerd in nieuwe verbrandingstoestellen, voornamelijk bij pelletketels. Onderstaande figuur geeft de werking weer van een geïntegreerde ESP bij een pelletketel:

 

Figuur: Werkingsprincipe van een geïntegreerde ESP in een pelletketel (ETA Heiztechnik GmbH, 2019)

  1. Rookgasinlaat: Door de onderdruk in de deeltjesscheider worden de uitlaatgassen van de ketel aangezogen.
  2. Elektrode: De elektrode laadt de stofdeeltjes statisch op
  3. Ventilator met aangezogen lucht: de aanzuigventilator op de ketel is bevestigd aan de afscheider. Het hele ketelsysteem werkt met één ventilator in onderdruk.
  4. Reinigingstrommel: de statisch geladen stofdeeltjes zakken op de wanden van de afscheider en worden op gecontroleerde wijze naar beneden getransporteerd
  5. Asschroef: Scheiding van het afgescheiden stof en de vliegas in een aslade, waar het wordt samengeperst.

Bij geïntegreerde ESP’s bij nieuwe toestellen gebeurt de reiniging volautomatisch. Dit gebeurt door middel van een asverwijderingssysteem, waarbij de gehele ketel (de verbrandingskamer, de warmtewisselaar en de deeltjesafscheider) volledig automatisch worden gereinigd met één aandrijving. (ETA Heiztechnik GmbH, 2019)

Toepasbaarheid

Voor algemene beperkingen inzake toepasbaarheid verwijzen we naar Bestaande toestellen - secundaire maatregelen.

Geïntegreerde ESP’s worden voornamelijk toegepast bij pelletketels. Enkele modellen op de huidige markt zijn de PelletsCompact ETA PC (ETA Heiztechnik GmbH, 2019) en Fröling-biomassaketels (Fröling, 2019). Voor andere types toestellen werden geen toepassingen teruggevonden.

Milieuvoordeel

Voor de algemene beschrijving van het milieuvoordeel en cross media aspecten verwijzen we naar Bestaande toestellen - secundaire maatregelen.

De distributeur van geïntegreerde ESP’s bij pelletketels verwacht een reductie van 85% fijn stof over een lange gebruiksduur (Elmar Deutsch (ETA), persoonlijke communicatie, 2019). De ETA HACK (zonder ESP) en ETA eHACK (met ESP) zijn opgenomen in de lijst van toestellen voor vaste brandstoffen. Het verschil tussen de fijn stof uitstoot van een pelletketel zonder ESP en dezelfde pelletketel met ESP varieert tussen 0-30%[1].

Specifieke cijfers over het energiegebruik werden niet gevonden. Deze worden verwacht analoog te zijn aan de ESP geïnstalleerd als retrofit (zie Bestaande toestellen - secundaire maatregelen).

Financiële aspecten

De investeringskost van een ketel met geïntegreerde ESP situeert zich rond ca. 13.000 euro voor een 20 kW tot 30.000 euro voor een 130 kW voor het ETA model. Zonder geïntegreerde ESP is de prijs ca. 2.000 euro goedkoper voor hetzelfde toestel. (Gebäude- & Umwelttechnik24, 2019).

De werkingskosten zijn analoog aan een ESP geïnstalleerd als retrofit (zie Bestaande toestellen - secundaire maatregelen), alleen is er geen kost voor het manueel reinigen van het toestel.Rookgasventilatoren kunnen gestuurd worden door middel van en temperatuursonde of in functie van het proces.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Elektrofiltervgtg
  • Legende

1 Afhankelijk van de door de toestelbouwer gekozen strategie (wijze waarop technieken precies worden uitgewerkt en met elkaar gecombineerd) is het BBT om een elektrofilter te integreren in een nieuw toestel. De goede werking van de techniek is sterk afhankelijk van gebruikersgedrag (regelmatig onderhoud en correct stookgedrag), en daarom enkel geschikt voor gebruikers die bereid zijn de nodige inspanningen hiervoor te leveren.

2 De techniek heeft een significante meerkost, die afhankelijk van het profiel van de gebruiker (bv. aantal uren dat men het toestel wil gebruiken, tijd/moeite die men wil investeren in correct stookgedrag, onderhoud enzoverder) en van het type van het toestel (ketel, haard of kachel), wel of niet in een redelijke verhouding staat tegenover de verbeterde milieuprestaties.