Resultaat bevraging

In het kader van de BBT studie werd een bevraging gelanceerd bij de fabrikanten en importeurs om een beter beeld te krijgen van de gebruikte technologieën met betrekking tot een betere verbranding en reductie van de emisses en de milieuperformantie van deze technieken.  Deze bevraging werd uitgestuurd naar de leden CIV (sectorfederatie fabrikanten en importeurs van kachels en haarden) van Agoria en de leden van het bio-energieplatform van Ode. Hierbij merken we op dat deze bevraging vooral gericht is geweest naar de ‘betere’ merken en niet representatief is voor alle toestellen die op de markt aangeboden worden. De relatief eenvoudige modellen die bijvoorbeeld in doe het zelf zaken aangeboden worden zijn niet opgenomen in deze bevraging. Wel werd er gevraagd om de bevraging in te vullen voor zowel de duurste als goedkoopste modellen, de best presterende en de minst goed presterende toestellen. We merken op dat het de theoretische prestaties in labo omstandigheden betreft en dat dit in de praktijk erg kan afwijken (zie Emissies in reële omstandigheden versus emissies volgens genormeerde testprocedures).

Bij de bespreking van de resultaten wordt een onderscheid gemaakt tussen houtgestookte toestellen en pelletgestookte toestellen. Een samenvatting van de resultaten is toegevoegd in bijlage 5.