Regelmatig onderhoud toestel + rookgaskanaal

Beschrijving

Een regelmatig onderhoud van het toestel en het rookgaskanaal draagt bij tot een continue goede werking.

Het onderhoud van een houtkachel bestaat uit het regelmatig reinigen van het glasraam en het regelmatig verwijderen van de assen. Bij een goede verbranding is de roetafzet op het glasraam beperkt, dit is bijgevolg een visuele controle van een goede verbranding. Daarnaast is een controle nodig van de vuurstenen in de verbrandingskamer, het goed sluiten van de deur en indien aanwezig het reinigen van de katalysator. Voor alle systemen wordt best een jaarlijkse controle en onderhoud uitgevoerd door een vakman. De jaarlijkse controle en het onderhoud kan gebeuren door de leverancier/installateur of een gespecialiseerd bedrijf. Bij een stukhoutkachel kan dit ook door de gebruiker zelf, het jaarlijkse onderhoud omvat het reinigen achter de isolatie, het reinigen van de luchtinlaten, het nakijken en eventueel vervangen van al de dichtingen en isolatiemateriaal en het reinigen van het rookgaskanaal (omwille van risico op schouwbrand).

Accumulatiekachels beschikken over veel kanalen waar het rookgas passeert alvorens het in de schouw terecht komt. Hierbij ook veel horizontale kanalen waardoor er extra aandacht nodig is voor het onderhoud omwille van de afzetting van roet in deze kanalen en de afname in werking en rendement die hieruit volgt.

Het reinigen van het rookgaskanaal kan ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden maar deze laatste kan meestal niet het onderhoud van het toestel zelf uitvoeren.

Bij pellettoestellen komt vaak een melding op het toestel zelf dat onderhoud nodig is.  In sommige gevallen stopt het toestel met werken zonder onderhoud. 

Voor ketels is er een wettelijke verplichting voor het onderhoud voorzien.

Toepasbaarheid

Er zijn geen beperkingen gekend.

Milieuvoordeel

De aanwezigheid van vuil, as, … in de verbrandingskamer verhinderen de efficiënte verbranding van de brandstof.

Financiële aspecten

Het onderhoud door een deskundig vakman brengt een extra kost met zich mee.

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Regelmatig onderhoud toestel + rookgaskanaalJa
  • Legende