Contactwater laten ophalen door erkend verwerker

Beschrijving

Een alternatief voor het ter plaatse zuiveren van contactwater en vervolgens lozen, is het contactwater verzamelen en laten ophalen door een externe verwerker. In geval van PER wordt het aanwezige oplosmiddel gerecycleerd en verder opgezuiverd door de erkend verwerker tot herbruikbaar PER. Voor de alternatieve oplosmiddelen vindt er wel een proces van recuperatie plaats, maar zonder verdere opzuivering. Het gerecupereerde oplosmiddel wordt afgevoerd naar de cementindustrie. (Bron: persoonlijke communicatie Suez, 2017).

Toepasbaarheid

Het laten ophalen van het contactwater door een erkend verwerker is toepasbaar bij alle droogkuisbedrijven.

Milieuaspecten

Het laten ophalen van het contactwater door een erkend verwerker vermijdt het risico op bodemverontreiniging door het lozen van onvoldoende gezuiverd contactwater. Zelfs bij lage concentraties is er nog risico op bodemverontreiniging.

Financiële aspecten

De prijs voor het ophalen, verpakking en verwerken van contactwater situeert zich tussen 0,7 en 0,9€/l (Bron: persoonlijke communicatie Suez, 2018)

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Contactwater laten ophalen door erkend verwerkerJa
  • Legende