Geurbehandeling

Bij het frituren van aardappelen (frieten, pureeproducten of chips), ontstaan frituurdampen, welke een geurhinder kunnen veroorzaken.

Beschrijving

De frituurdampen van de friteuses worden gecondenseerd en nabehandeld, waardoor de geur verwijderd wordt. Een van de gebruikte technieken is een naverbrander, daarin worden de frituurdampen geoxideerd. Een gedetailleerde beschrijving van deze techniek is terug te vinden in de Gids Luchtzuiveringstechnieken onder techniekblad 30 (Lemmens et al., 2004).

Andere mogelijke technieken zijn beschreven in "Behandelen van geuremissies".

Milieuaspecten

Hoe hoger de temperaturen in de naverbrander, hoe hoger het verwijderingsrendement van de bakgeuren. Bij de aardappelverwerkers gebeurt dit op temperaturen van ruim 800° à 900°C, wat leidt tot een geurreductie van 91 tot 99%.

Dit proces is geen autotherm proces, waardoor een niet te verwaarlozen hoeveelheid gas nodig is. Wanneer de naverbrander gekoppeld wordt aan de stookketels, neemt het aardgasverbruik en de NOx emissies toe (met ongeveer 7%).