Processtappen

Opmerkingen:

  • Een selectieve sloop en gescheiden inzameling aan de bron/op de werf waar mogelijk is hét startpunt voor een goede sortering van bouw- en sloopafval en recyclage van puin bij sorteerders en brekers. Met uitzondering van mobiele puinbreek- en zeefinstallaties die tijdelijk worden ingezet op bouw- en sloopwerven, maken werfactiviteiten geen onderdeel uit van deze BBT-studie. Echter de wijze van inzameling op de werven kan een grote impact hebben op de wijze waarop en de mate waarin verschillende fracties bouw- en sloopafval gerecycleerd kunnen worden, met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop. Om deze reden worden werfactiviteiten (met name bronsortering i.h.k.v. ketenaspecten) wel aangehaald waar relevant.
  • Dit hoofdstuk beschrijft de huidige praktijk (o.a. obv bedrijfsbezoeken en overleg met sectorvertegenwoordigers). Deze komt niet altijd overeen met hetgeen wettelijk (bv. VLAREMA) is bepaald.
  • In dit hoofdstuk worden de verschillende technieken besproken die toegepast (kunnen) worden in de praktijk. De volgorde van bespreking is niet noodzakelijk de volgorde waarin de technieken effectief worden toegepast.