Oordeelkundige keuze van de opslagplaats

Beschrijving

De keuze van de opslagplaats moet oordeelkundig gebeuren. De opslagplaats moet voldoende geventileerd zijn. De overbrenging van recipiënten van en naar de opslagplaats moet op oordeelkundige wijze gebeuren.

Toepasbaarheid

Een goede keuze van opslagplaats is toepasbaar bij alle droogkuisbedrijven.

Milieuaspecten

Een geschikte opslagplaats en zorgvuldige overbrenging van recipiënten reduceert het risico op emissies en het risico op bodemverontreiniging en bijhorende positieve impact op het solventverbruik en afval.

Financiële aspecten

Er zijn geen kosten verbonden aan het kiezen van een geschikte opslagplaats en zorgvuldige overbrenging van recipiënten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Oordeelkundige keuze van de opslagplaatsJa
  • Legende