Opslag verwijderd van hittebronnen

Beschrijving

Recipiënten met oplosmiddel moeten omwille van de ontvlambaarheid op een veilige afstand geplaatst worden van hittebronnen.

Toepasbaarheid

Opslag verwijderd van hittebronnen is toepasbaar bij alle droogkuisbedrijven.

VLAREM II, artikel 5.41.2.5, 3° stelt dat recipiënten met oplosmiddel op ten minste 2 m afstand geplaatst moeten worden van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 of 2 volgens de CLP-verordening en apparatuur met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 150 °C, tenzij tussen de recipiënten en de ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 of 2 volgens de CLP-verordening of apparatuur met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 150 °C een brandwerende scheidingswand aanwezig is of tenzij ze zich in een brandwerende kast of kist bevinden.

Milieuaspecten

Het plaatsen van oplosmiddelen op voldoende afstand van hittebronnen beperkt het risico op accidentele emissies naar de lucht.

Financiële aspecten

Het louter plaatsen op een veilige afstand brengt in principe geen extra kosten met zich mee.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Opslag verwijderd van hittebronnenJa
  • Legende