Voormengen

Aangezien poederverven droge verven zijn, zijn de voornaamste ingrediënten vaste stoffen. Er kunnen echter ook vloeibare additieven gebruikt worden (bv. vloeiverbeteraars), die vóór het voormengen met één van de vaste componenten gemengd dienen te worden (meestal uitgevoerd door de leverancier).
Het doel van de voormenging is de realisatie van een macroscopisch zo homogeen mogelijke menging van de verschillende grondstoffen, die allen een verschillende korrelgrootteverdeling en deeltjesgrootte hebben.

De voornaamste ingrediënten worden rechtstreeks in een mengcontainer afgewogen; de andere worden apart afgewogen en toegevoegd aan de mengcontainer. Vervolgens wordt de container op de menger geplaatst en de voormenging kan starten. Na de nodige voormengtijd is de voormenging of “premix” klaar voor de volgende stap, nl. het smeltmengings- of extrusieproces.

Milieuaspecten