Waterverbruik

Waterverbruik bij sorteerders en brekers is beperkt en de milieu-impact van deze sector op water is dan ook zeer klein. Vaak worden sproei-installaties tegen stofvorming ingezet. Daarnaast zijn er natte scheidingsprocessen die zowel bij sorteerders als brekers kunnen worden ingezet. De inzet van deze technieken voor bouw- en sloopafval bij de sorteerder en bij de breker voor het zuiveren van puin en granulaten is echter beperkt. Bovendien gebruiken deze installatie slechts een kleine hoeveelheid water en wordt het water eenvoudig gezuiverd en hergebruikt.