Afval

Ongeveer 50% van fruit en 10 tot 30% van groenten gaat verloren tijdens de verwerking (IPPCB, 2006). Deze afvalstoffen worden afgezet als dierenvoeding of worden omgezet naar biogas via vergisting.

Het afzetten van nevenstromen naar de dierenvoeding is onderworpen aan steeds strengere eisen zoals het GMP-certificaat (Good Manufacturing Practice). Veel bedrijven opteren daarom steeds meer om deze stroom af te zetten naar vergisters.

De stromen die afkomstig zijn van loogschillen kunnen niet afgezet worden als veevoeding.

Een andere belangrijke nevenstroom is grond. Deze komt droog vrij bij de ontvangst van de AGF. Of als brei, na de eerste wasstap. Bedrijven trachten deze stroom af te zetten naar de landbouw. Grondbrij mag volgens bijlage 2.2 van VLAREMA gebruikt worden als bodem of als kunstmatige afdichtingslaag met waterglas. De voorwaarden zijn beschreven onder artikel 2.3.3.1 en 2.3.4.1 van VLAREMA.