Houtverbranding beperken bij hoge fijn stofconcentraties en ongunstige weersomstandigheden

Beschrijving

Houtverbranding brengt emissies mee van onder andere fijn stof. Op momenten dat er hoge concentraties van fijn stof zijn of bij ongunstige weersomstandigheden waarbij dispersie van stofemissies belemmerd wordt (bv. windstil weer, temperatuursinversie), is het aangewezen om zo weinig mogelijk te stoken en zo bijkomende emissies van fijn stof te beperken. Omdat van stokers niet kan verwacht worden dat zij zelf bepalen wanneer de omstandigheden ongunstig zijn, geeft VMM stookadvies. Wanneer de gemiddelde, gemeten fijn stofconcentratie in Vlaanderen tijdens de laatste 24u hoger is dan 50 µg/m³ en er geen verbetering voorspeld wordt, geeft de VMM het advies om geen of zo weinig mogelijk hout te verbranden (zie https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies). Als de voorspellingen daarna aangeven dat de kans klein is dat de concentraties nog 24u lang boven de grens van 50 µg/m³ blijven, zal het advies ingetrokken worden.

Toepasbaarheid

De maatregel is in principe goed van toepassing op toestellen die dienst doen als sfeerelement of bijverwarming. Voor toestellen die gebruikt worden als enige of belangrijkste verwarmingsbron is het minder evident om het stoken helemaal te stoppen.

Milieuvoordeel

Door het beperken van de houtverbranding worden de emissies door houtverbranding beperkt.

Financiële aspecten

Er zijn geen rechtstreekse kosten verbonden aan deze maatregel.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Houtverbranding beperken bij hoge fijn stofconcentraties en ongunstige weersomstandighedenJa
  • Legende