Opvolgen van stooktips

Beschrijving

Voor stukhout gestookte kachels en haarden wordt best rekening gehouden met volgende tips.

De opstartfase is best zo kort mogelijk aangezien in deze fase het toestel nog niet op temperatuur is en de verbrandingsgassen bijgevolg onvoldoende lang op hoge temperatuur zijn om volledig te verbranden. Hierdoor zijn er initieel hoge emissies waar te nemen. Hoe sneller het vuur opstart, hoe sneller het toestel op temperatuur is. Voor de opstart wordt daarom best rekening gehouden met volgende maatregelen:

  • Volledig openzetten van de luchttoevoer;
  • Hout stapelen waarbij het meest brandbare materiaal bovenaan ligt en de houtstapel langs boven wordt aangestoken.
  • Goede stapeling van de houtblokken met voldoende ruimte ertussen voor goede luchtcirculatie

Eens het vuur goed brandt mag de primaire luchttoevoer gesloten of verminderd worden, de secundaire luchttoevoer moet wel voldoende blijven om een optimale verbranding te behouden en smoren te vermijden. Vervolgens wordt er best regelmatig kleine hoeveelheden hout toegevoegd in plaats van af en toe veel hout. Anderzijds moet vermeden worden dat de deur te vaak geopend wordt aangezien de temperatuur in de verbrandingskamer telkens daalt.

Er moet steeds zuiver en droog stukhout gestookt worden. Samengesteld hout bevat lijmen en andere kunststoffen die bij verbranding verantwoordelijk zijn voor veel luchtverontreiniging en roetaanslag. Harshoudend naaldhout en hout met schors of takken is eveneens niet geschikt als brandhout.

Tijdens het verbrandingsproces is er steeds voldoende luchttoevoer nodig. Bij te weinig luchttoevoer krijgt het vuur te weinig zuurstof en krijgt men een onvolledige verbranding.

Als het vuur gedoofd is en er blijven enkel assen over kan de luchttoevoer gesloten worden om warmteverlies via het  rookgaskanaal te vermijden.

Pelletkachels en ketels zijn meestal voldoende geautomatiseerd waardoor automatisch de meest optimale verbranding wordt nagestreefd.

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend.

Milieuvoordeel

Het opvolgen van stooktips draagt bij aan de optimale verbranding.

Financiële aspecten

Er is geen financiële impact gekend.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Opvolgen van stooktipsJa
  • Legende