Instructies fabrikant volgen

Beschrijving

Er zijn zeer veel verschillende toestellen op de markt. Door de snelle evolutie in ontwikkeling en performantie is het optimaal stookproces niet per definitie hetzelfde voor alle toestellen. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillen zijn op vlak van regeling van de luchttoevoer, onderhoud, … Bovendien is het ook belangrijk om enkel de brandstof(fen) te gebruiken die door de fabrikant aangeraden worden. Het is daarom aangewezen om, indien beschikbaar, de instructies van de fabrikant te volgen bij elk toestel, dit kan bestaan uit een handleiding en/of opleiding.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is van toepassing bij ieder toestel dat beschikt over de nodige instructies.

Milieuvoordeel

Het correct gebruik van een toestel draagt bij aan een optimale verbranding wat het rendement en de emissies ten goede komt.

Financiële aspecten

Er zijn geen kosten verbonden aan het opvolgen van de instructies van de fabrikant.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Instructies fabrikant volgenJa
  • Legende