Laden van de vrachtwagens

De vrachtwagen ontvangt zijn lading asfalt uit de opslagsilo voor warm asfalt. Deze silo’s zijn in de hoogte opgesteld zodat de vrachtwagen eronder kan rijden. De gevraagde hoeveelheid asfalt valt gravitair in de laadbak van de vrachtauto. Vaak zijn weegcellen voorzien aan de opslagsilo of staat de ganse vrachtwagen op een weegbrug om zo, al dan niet computergestuurd, een juiste afweging te doen.

De laadbak van de vrachtwagen is voorzien van geïsoleerde wanden, en de gevulde laadbak wordt afgesloten met een zeildoek, dit alles om warmteverlies tijdens het transport tegen te gaan.

Om het vlotte lossen van de lading asfalt uit de laadbak mogelijk te maken, wordt een weinig antikleefmiddel ingespoten op de vloer en de wanden van de laadbak. Vroeger werd daarvoor gasolie gebruikt maar dit is nu verboden (VLAREM II, artikel 5.30.2.4). Er zijn biologisch afbreekbare en milieuvriendelijke producten beschikbaar.

 

Milieuaspecten: luchtemissie (VOS), geurhinder, bodem, geluid