Opslag warm asfalt

Tussen de productie van het asfalt en het laden van de vrachtwagens die het warme asfalt afvoeren naar de werf wordt een buffer voorzien van geïsoleerde silo’s voor de opslag van het warme asfalt. De eis voor het goede werken van deze silo’s is het behoud (dit betekent minimaal verlies) van temperatuur gedurende de opslag. Ook mag geen ontmenging van het mengsel optreden. Geïsoleerde silo’s kunnen de warmte behouden gedurende een hele dag, in niet geïsoleerde silo’s is het asfaltmengsel na ca. 1 uur te ver afgekoeld om nog goed verwerkt te kunnen worden.

 

Milieuaspecten: geurhinder, luchtemissies (VOS).