Mate van kringloopsluiting

Op het eerste zicht lijkt de materialenkringloop gesloten. Wanneer men echter het plaats en tijdsaspect in rekening houdt, is dit niet het geval.

  • Er worden verschillende meststoffen vervaardigd op basis van ertsen en olie. Deze worden niet aangevuld.
  • Daarnaast wordt energie gebruikt op basis van fossiele brandstoffen, welke eindig zijn.
  • Een overmaat van (nuttige) nutriënten (koolstof, stikstof, fosfor), worden in de waterzuivering verwijderd of afgebroken. Deze stoffen worden niet teruggevoerd naar de keten. Een ander deel komt in de waterlopen terecht en zorgt voor verontreiniging van het oppervlaktewater.