Milieuproblemen in de AGF verwerkende sector die hun oorsprong vinden in andere sectoren

  • Het gebruik van pesticiden leidt tot verontreiniging van het afvalwater van de AGF verwerkende bedrijven (zie "Afvalwaterkwaliteit").
  • Het gebruik van sporenelementen in de voeding van dieren waarvan de mest gebruikt wordt voor het kweken van AGF leidt tot verontreinigingen in het afvalwater.