Productie van pastadrukinkten

De productie van pasteuze drukinkten verschilt vooral van de vloeibare inkten door het feit dat er geen oplosmiddelen worden gebruikt. Premixen worden hoofdzakelijk aangemaakt van pigmentpoeders, oliën en vernissen.

Alle pasteuze drukinkten volgen hetzelfde productieprincipe:

  • Afwegen grondstoffen
  • Voormenging en aanmaak premix. Dit gebeurt in mengers met traag- en snellopende roerwerken.
  • Dispergeren met driewalsmachines of kogelmolens. Bij de driewalsen wordt de pasta geplet tussen de walsrollen tot de gewenste fijnheid. Bij de kogelmolens wordt de pasta verfijnd door de onderlinge wrijving van de in beweging zijnde kogels.
  • Eindmenging. Na toevoeging van de resterende componenten om het geheel zijn fysische en kleureigenschappen te geven wordt de pasta ontlucht op driewalsmachines.
  • Filtratie
  • Afvullen en verpakken

Pasteuze drukinkten kunnen onderverdeeld worden in de volgende groepen:

Milieuaspecten

zoals bij vloeibare drukinkten maar minder emissies van oplosmiddelen