Productie van stralingshardende drukinkten

Het productieproces voor stralingshardende drukinkten, zoals UV-drukinkten, is grotendeels hetzelfde als dat van pasteuze oliegebaseerde drukinkten, waarbij acrylaten (mono- of oligomeren met minimaal één acrylaatfunctie) en foto-initiatoren worden toegevoegd i.p.v. oliën.

UV-drukinkten verharden niet door contact met zuurstof, maar zijn instant droog na bestraling met UV-licht. Het UV-licht (200-400nm) alleen is niet voldoende om de dubbele binding van de acrylaten te breken. Daarom worden foto-initiatoren toegevoegd om de polymerisatie op te starten.

Productieprincipe:

  • Afwegen grondstoffen (afweegtank)
  • Voormenging van vloeibare bestanddelen, toevoeging pigmentpoeders en aanmaak premix. Dit gebeurt ook in de afweegtank.
  • Dispergeren met parelmolen of driewals.
  • Eindmenging (afwerktank): toevoeging van de resterende componenten en eventueel opnieuw een dispergeerproces. Er kunnen verschillende cycli met dispergeermachine en mengkuip (afwerktank) doorlopen worden voor de filtratie van het eindproduct.
  • Filtratie
  • Afvullen en verpakken

Milieuaspecten

  • Er zijn bijna geen emissies van oplosmiddelen, omdat oplosmiddelen enkel gebruikt worden bij de reiniging en niet voor de productie zelf. Bij het gebruik van één kleur per productielijn is er ook amper reiniging nodig want de inkten drogen niet snel aan.
  • Voor kleine producties waarbij reiniging nodig is, kunnen er wel vervuild afvalwater en vervuilde poetsdoeken zijn.
  • Emissies van stof en verbruik van energie zijn vergelijkbaar met deze bij de productie van vloeibare drukinkten.