Productie van vloeibare drukinkten

Het productieproces voor vloeibare water- of solventgedragen drukinkten (Figuur 1) is gelijkaardig aan dit voor vloeibare (watergedragen of oplosmiddelhoudende) verven en vernissen.

Bij het aanmaken van drukinkten gaat men echter steeds vertrekken van een vernis, in tegenstelling tot de productie van verf waar men ineens de nodige grondstoffen en pigmenten gaat dispergeren en malen. Bij drukinkt maakt men eerst een ongepigmenteerde drukinkt (een vernis) en gaat men later de pigmenten, om de uiteindelijke kleur te krijgen, toevoegen. 

 

Figuur 1. Productie van vloeibare drukinkten.

Aanmaak vernissen

Harsen (vaak bevochtigde nitrocellulose) en oplosmiddel (water of oplosmiddelen) worden gemengd in gesloten mengkuipen of mixers (vaak dissolvers). De belangrijkste oplosmiddelen zijn ethylacetaat en ethanol, maar ook glycolen worden gebruikt. Van hieruit worden de vernissen verpompt naar de verwerkingspunten voor verdere aanmaak van de premix en naar de doseerinstallatie waar een afgewerkte drukinkt naar kleur en vloeibaarheid wordt aangemaakt. Vernissen kunnen ook tijdelijk opgeslagen worden of als eindproduct in vaten of containers afgetapt worden voor gebruik in drukkerijen.

Milieuaspecten

  • emissie naar de lucht: oplosmiddelen
  • energieverbruik

​Aanmaak premix

Pigmentpoeders worden vanuit de opslagruimten naar de productieruimten gebracht. Oplosmiddelen en vernissen worden via tellers en balansen afgewogen. De samengebrachte producten worden dan door mengers en mixers (dissolvers)voorgemengd. Hierdoor wordt de pigmentkorrel bevochtigd en telkens ter hoogte van de mengschijf verkleind.

Milieuaspecten

Dispergeren

Het voorgemengd kleurmengsel (premix) gaat dan naar de parelmolen voor verfijning (ook vermaling genoemd) en bijkomende vermenging. De mengsels worden:

  • rechtstreeks verwerkt tot eindproduct,
  • bewaard in bovengrondse houders van waaruit het mengsel,
  • gebruikt wordt voor aanmaak van drukinkten via doseerinstallaties of
  • afgevuld wordt in houders en containers.

Milieuaspecten

  • emissie naar de lucht: oplosmiddelen en stof (bij gebruik van open systemen zoals driewals, niet voor parelmolen)
  • energieverbruik

Afwerken

De aanmaak van afgewerkte drukinkten gebeurt door het mengsel op specificatie te brengen in mengkuipen met roerders. Eventueel kan er nog een dispergeerproces volgen, waardoor er dus verschillende cycli met parelmolen en mengkuip doorlopen worden voor de filtratie van het eindproduct.

Milieuaspecten

Filtreren en afvullen

Na filtratie op afvulmachines wordt de inkt in zijn eindverpakking gebracht. De verpakkings- en etiketteringsmachines of manuele verpakking vervolledigen het proces.

Milieuaspecten

Reinigen van de mengtanks

Het reinigen van de mengtanks gebeurt op dezelfde wijze als bij de verfproductie.
Vaak wordt er zoveel mogelijk met dezelfde kleur voor dezelfde productielijn gewerkt zodat reinigen tot het minimum beperkt wordt. Reiniging gebeurt dan meestal maar ongeveer eenmaal per jaar. Bij vloeibare drukinkten wordt wel vaak nagespoeld bij het stilleggen van de machines aan het einde van de werkweek om te voorkomen dat inktresten aandrogen.

Milieuaspecten

cf. Productie van oplosmiddelhoudende of watergedragen verf en vernis: reinigen van de tanks en molens