Stoomproductie en energieverbruik

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Aan deze techniek zijn investeringen (kosten) verbonden, maar deze leiden tot een besparing van de energiekost.

2 Aan deze techniek zijn investeringen (kosten) verbonden, maar deze leiden tot een besparing van de energiekost.

3 Aan deze techniek zijn investeringen (kosten) verbonden, maar deze leiden tot een besparing van de energiekost.

4 Deze techniek is enkel interessant bij voldoende grote stoomnetten, dus enkel van toepassing in grote wasserijen.

5 Aan deze techniek zijn investeringen (kosten) verbonden, maar deze leiden tot een besparing van de energiekost.

6 Aan deze techniek zijn investeringen (kosten) verbonden, maar deze leiden tot een besparing van de energiekost.

7 Aan deze techniek zijn investeringen (kosten) verbonden, maar deze leiden tot een besparing van de energiekost.

8 Aan deze techniek zijn investeringen (kosten) verbonden, maar deze leiden tot een besparing van de energiekost.

9 Het gaat om een concept, niet om een technologie op zich. Het concept dient in overweging genomen te worden bij het plaatsen van een nieuwe wasserij. Het is echter geen BBT op zich.

10 Deze techniek heeft globaal genomen een positief milieu-effect, maar wordt binnen de wasserijsector niet als globaal positief beschouwd, omdat technieken om warmte te recupereren op de eerste plaats moeten komen.

11 Deze techniek heeft globaal genomen een positief milieu-effect, maar wordt binnen de wasserijsector niet als globaal positief beschouwd, omdat technieken om warmte te recupereren op de eerste plaats moeten komen.

12 Deze techniek heeft globaal genomen een positief milieu-effect, maar wordt binnen de wasserijsector niet als globaal positief beschouwd, omdat technieken om warmte te recupereren op de eerste plaats moeten komen.

13 Deze techniek heeft globaal genomen een positief milieu-effect, maar wordt binnen de wasserijsector niet als globaal positief beschouwd, omdat technieken om warmte te recupereren op de eerste plaats moeten komen.

14 Deze techniek heeft globaal genomen een positief milieu-effect, maar wordt binnen de wasserijsector niet als globaal positief beschouwd, omdat technieken om warmte te recupereren op de eerste plaats moeten komen.

15 Deze techniek heeft globaal genomen een positief milieu-effect, maar wordt binnen de wasserijsector niet als globaal positief beschouwd, omdat technieken om warmte te recupereren op de eerste plaats moeten komen.