End-of-pipe waterzuivering

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Zie nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT.

2 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT

3 Dit is van toepassing wanneer matten en tapijten gewassen worden.

4 Dit is van toepassing wanneer matten en tapijten gewassen worden.

5 Enkel voor oppervlaktewaterlozers. Bij bestaande kleinere wasserijen kan plaatsgebrek een probleem zijn om een buffertank te plaatsen.

6 Enkel voor oppervlaktewaterlozers. Bij bestaande kleinere wasserijen kan plaatsgebrek een probleem zijn om een buffertank te plaatsen.

7 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT - Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slech

8 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

9 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

10 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

11 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

12 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

13 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

14 Nadeel van deze techniek is het groot ruimtebeslag

15 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

16 Enkel wanneer het geloosde afvalwater debiet groter is dan 100 m³/d en de zinkconcentratie groter is dan 25 keer de BMKN, zowel voor oppervlaktewaterlozers als voor rioollozers.

17 Getest op laboschaal op afvalwater van de wasserijsector.

18 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT

19 Getest op laboschaal op afvalwater van de wasserijsector.

20 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT

21 Getest op laboschaal op afvalwater van de wasserijsector.

22 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT

23 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT

24 Er werd mondeling door de leverancier aangegeven dat de PAK’s verwijderd werden in een pilootproef. Er zijn echter geen meetgegegevens beschikbaar.

25 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT