Primaire zuivering - Zeven

Beschrijving

Het doel van zeven is grove vezels en pluizen te verwijderen uit het afvalwater. Bij het gebruik van zeven zal niet enkel het aandeel zwevend materiaal afnemen, maar zal er ook een verwijdering zijn van daaraan gekoppelde BZV en CZV. De meest gebruikte zeven in de wasserijsector zijn boogzeven en trilzeven. Bij de trilzeven wordt meestal geopteerd voor een maaswijdte van 100 µm. In functie van de vuilvracht kan ook geopteerd worden voor een zeef van 50 µm met een lager debiet.

Figuur 1: Trilzeef (Bron: Ecolab, 2009)

Zie ook de respectievelijke technische fiche in het waterzuiveringsselectiesysteem (WASS).

Toepasbaarheid

Zeven bestaan in verschillende modellen en afmetingen, waardoor ze in iedere wasserij kunnen ingezet worden. Sommige exemplaren kunnen op minder dan 1 m² geplaatst worden. Deze techniek is van belang voor oppervlaktewaterlozers én rioollozers.

Milieuaspecten

Een verlaging van de concentratie zwevende stoffen, BZV en CZV.

Financiële aspecten

De investeringskosten voor een zeefbocht of trommelfiltratie worden door VITO1 ingeschat op 5 000 tot 15 000 euro voor een installatie tot 50 m³/d. Voor grotere installaties varieert de prijs tussen 8 500 en 25 000 euro. De operationele kostprijs wordt geraamd op 0,01 tot 0,35 euro per m³. Dit zijn de uitbatingskosten exclusief afschrijvingen en afvoer van slib.

Met het gebruik van een zeef zal de concentratie van diverse lozingsparameters (o.a. ZS, CZV en BZV) afnemen. Hierdoor zal de heffingsfactuur verminderen.

 


1Globale kostenraming op basis van literatuur, offerten en praktijkervaringen uitgevoerd in het kader van de herziening van het waterzuiveringsselectiesysteem WASS.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Primaire zuivering - ZevenJa 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT