Tertiaire zuivering - UV + waterstofperoxide

Beschrijving

Waterstofperoxide en UV hebben een oxiderend effect, waardoor persistente organische verbindingen (recalcitrante CZV) verwijderd kunnen worden.

Zie ook de techniekfiche Chemische oxidatie in het waterzuiveringsselectiesysteem (WASS).

Toepasbaarheid

Bij UV of waterstofperoxide worden geen schadelijke restproducten gevormd. Maar het water mag niet te veel zwevende stoffen bevatten, omdat dit zorgt voor een verstrooiing van de UV-stralen, waardoor het rendement afneemt. Deze techniek is enkel op laboschaal getest op wasserijafvalwater.

Milieuaspecten

Persistente verbindingen worden uit het water verwijderd, wat gunstig is voor het afvalwater. Uit studies (De Wever et al., 2006) blijkt dat volgende effluentconcentraties kunnen behaald worden met behulp van deze techniek na een MBR: BZV < 15 mg O2/l CZV < 50 mg O2/l.

Deze techniek is naar verwachting ook bruikbaar voor de verwijdering van PAK's, MAK's en AOX, maar er zijn geen rendementen gekend.

Financiële aspecten

De operationele kost wordt voor deze techniek geraamd op 0,40 euro/m³ behandeld afvalwater. In deze prijs werden nog geen investeringskosten in rekening gebracht. Het is duidelijk dat deze techniek een grote meerkost inhoudt.

 

Referenties

De Wever H. en Vereecken J. (2006). Tetra-project ECOWAS. Testen met ondergedompelde MBR en oxidatietesten op MBR-effluent. VITO, Mol, 30 p.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Tertiaire zuivering - UV + waterstofperoxideNee 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Getest op laboschaal op afvalwater van de wasserijsector.

2 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT