Membraantechniek - procesgeïntegreerde UF-filter op wastunnels voor verwijdering van PAK’s en zware metalen

Beschrijving

De ultrafiltratie-eenheid wordt geplaatst waar het afvalwater van de sop- (en spoel-) fase de wastunnel verlaat. Dit is analoog aan de techniek die beschreven wordt in Hergebruik bij wastunnels na filtratie.

Uit testen, uitgevoerd door Ecolab, blijkt dat deze ultrafiltratiemembraan zware metalen en PAK’s verwijdert uit het water van de wastunnel. Het permeaat wordt opnieuw gebruikt in de wastunnel. Het concentraat, waarin de zware metalen en PAK’s zich bevinden wordt afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker.

De water- en energiebesparingen die hieraan gekoppeld zijn, zijn gelijkaardig aan deze die beschreven zijn in Hergebruik bij wastunnels na filtratie.

Zie ook de techniekfiche Ultrafiltratie in het waterzuiveringsselectiesysteem (WASS).

Toepasbaarheid

Het plaatsen van een ultrafiltratiesysteem met afvoer van het concentraat is bedoeld voor wasstraten waarop werkkleding, matten en moppen gewassen worden. Het zijn immers deze stromen waar de concentraties aan zware metalen en PAK’s het grootst zijn.

Indien er op dezelfde tunnel ook andere kledingtypes gewassen worden dient er een mogelijkheid voorzien te worden om de UF uit te schakelen, zodat de concentraatstroom tot een minimum beperkt wordt.

Op dit moment zijn er nog geen wasserijen met een dergelijk systeem uitgerust.

Milieuaspecten

Efficiënte verwijdering van PAK’s en zware metalen gecombineerd met een besparing van water en energie. Wanneer deze stoffen niet aanwezig zijn, is microfiltratie beter geschikt voor water en energiebesparingen.

Bij deze techniek onstaat een concentraatstroom die dient afgevoerd te worden voor verwerking.

Financiële aspecten

Momenteel werden enkel piloottesten uitgevoerd, er zijn nog geen exacte cijfers gekend om de kostprijs exact in te schatten. Er dient echter met volgende kosten rekening gehouden te worden: investerings- en onderhoudskosten en afvoer van het concentraat.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Membraantechniek - procesgeïntegreerde UF-filter op wastunnels voor verwijdering van PAK’s en zware metalenNee 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Er werd mondeling door de leverancier aangegeven dat de PAK’s verwijderd werden in een pilootproef. Er zijn echter geen meetgegegevens beschikbaar.

2 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT