Wassen

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Uitzondering: linnen van de vleesverwerkende nijverheid: bij dit type van wasgoed dient nog steeds een bleekmiddel op chloorbasis gebruikt te worden

2 Uitzondering: linnen van de vleesverwerkende nijverheid: bij dit type van wasgoed dient nog steeds een bleekmiddel op chloorbasis gebruikt te worden

3 Uitzondering: linnen van de vleesverwerkende nijverheid: bij dit type van wasgoed dient nog steeds een bleekmiddel op chloorbasis gebruikt te worden

4 Voor kleinere wasserijen: courant gebruikte wasmiddelen: retourverpakking BBT; sporadische gebruikte wasmidden: wegwerpverpakkingen. Voor grote wasserijen: courant gebruikte wasmidden: bulkverpakkingen BBT; sporadisch gebruikte wasmiddelen: retourverpakking BBT.

5 Deze techniek is bewezen en wordt toegepast in de wasserijsector. Nieuwe machines zijn echter niet standaard uitgerust met een dubbele aflaat en buffertank. De systemen zijn meestal eigen ontwerpen van de wasserij-uitbaters.

6 De hoeveelheid afvalwater zal afnemen, maar de concentratie aan vervuilende stoffen zal toenemen, door intenser gebruik van het water. De vracht blijft dezelfde.

7 De investeringen (kosten) gaan gepaard met besparingen van water en energie (baten). De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie.

8 Deze techniek is bewezen en wordt toegepast in de wasserijsector. Nieuwe machines zijn echter niet standaard uitgerust met een dubbele aflaat en buffertank. De systemen zijn meestal eigen ontwerpen van de wasserij-uitbaters.

9 De investeringen (kosten) gaan gepaard met besparingen van water en energie (baten). De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie.

10 De investeringen (kosten) gaan gepaard met besparingen van water en energie (baten). De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie.

11 De investeringen (kosten) gaan gepaard met besparingen van water en energie (baten). De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie.

12 Op voorwaarde dat het spoelwater wordt voorverwarmd met restwarmte uit het droogproces.

13 Enkel bij nieuwe installaties of vervangen van machines in bestaande installaties.