Primaire zuivering - Zandvang

Beschrijving

Een zandvang heeft als doel zand en andere sedimenterende deeltjes te verwijderen uit het afvalwater. Zie ook de respectievelijke technische fiche in het waterzuiveringsselectiesysteem (WASS).

Toepasbaarheid

Deze techniek is van belang voor wasserijen die matten en tapijten wassen, ongeacht of er op riool of oppervlaktewater geloosd wordt. Ze is overbodig voor wasserijen die deze stromen niet wassen. Het nadeel van de techniek is het ruimtebeslag.

Milieuaspecten

Het plaatsen van een zandvang leidt tot een minder bezinkbare stoffen in het afvalwater.

Financiële aspecten

De investeringskost is beperkt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Primaire zuivering - Zandvangvgtg 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Dit is van toepassing wanneer matten en tapijten gewassen worden.

2 Dit is van toepassing wanneer matten en tapijten gewassen worden.