Secundaire zuivering - Biologisch

Voor het afvalwater afkomstig van wasserijen is de aerobe behandeling de meest aangewezen methode om een doorgedreven zuivering te bekomen. Dit deel beschrijft enkele processen die van toepassing kunnen zijn:

 


Basisprincipes van de aerobe afvalwaterbehandeling

Biologische, aerobe zuiveringsmethodes zijn gebaseerd op de metabolische omzetting van organisch materiaal naar water en koolstofdioxide door micro-organismen. De biodegradeerbare verbindingen1 die aanwezig zijn in het effluent worden hierdoor verwijderd uit het afvalwater. Als gevolg van de metabolische omzetting neemt  het aantal micro-organismen toe.

De kwalitatieve biochemische reactie voor de oxidatie van organisch materiaal in een aerobe waterzuivering kan als volgt worden uitgedrukt:

In de tweede fase bezinkt de vlokvormende biomassa. Hierbij wordt de biomassa gescheiden van het gezuiverde water, dat vervolgens geloosd kan worden als effluent.
Voor een goede werking van een aerobe behandeling mag het aangeboden water niet toxisch zijn en de temperatuur niet te hoog, omdat anders de biomassa vernietigd kan worden. Daarnaast is een voorbehandeling met een zeef of filter om grove zwevende en onoplosbare deeltjes te verwijderen in de meeste gevallen noodzakelijk.

 


De BZV/N/P verhouding van afvalwater is een maat voor de biodegradeerbaarheid van het water. Voor aërobe systemen is deze verhouding gelijk aan 100 (120)/5 /(1) 0,5.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Secundaire zuivering - biologisch 1
Actief slibsysteemvgtg 3
Biorotorvgtg 5
Biomembraaninstallatievgtg 7
Plantensyteem, rietveld 8vgtg 9
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT - Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slech

2 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

3 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

4 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

5 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

6 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

7 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.

8 Nadeel van deze techniek is het groot ruimtebeslag

9 Enkel BBT voor oppervlaktewaterlozers. De kostenhaalbaarheid van de eerste 3 systemen is minder evident voor kleinere wasserijen. Doch nu loost meer dan 90% op riool. Het zijn slecht een beperkt aantal, grotere wasserijen, die momenteel op oppervlaktewater lozen.