Tertiaire zuivering - Ozonisatie

Beschrijving

Ozon heeft een sterk oxidatieve werking, waardoor het geschikt is om persistente restverontreinigingen (recalcitrante CZV) te oxideren. Ozon is zeer instabiel en heeft zuurstof als restproduct, zodat er in het effluent geen schadelijke residu’s terug te vinden zijn.

Zie ook de techniekfiche Chemische oxidatie in het waterzuiveringsselectiesysteem (WASS).

Toepasbaarheid

Ozonunits produceren een vaste hoeveelheid ozon, zodat niet kan ingespeeld worden op wisselende vrachten of wisselende hoeveelheden water. Deze techniek is enkel op laboschaal getest voor wasserijafvalwater.

Milieuaspecten

Persistente verbindingen worden uit het water verwijderd, wat gunstig is voor het afvalwater. Uit studies (De Wever et al., 2006) blijkt dat volgende effluentconcentraties kunnen behaald worden met behulp van een ozoninstallatie na een MBR: BZV < 15 mg O2/l en CZV < 50 mg O2/l.

Deze techniek is naar verwachting ook bruikbaar voor de verwijdering van PAK's, MAK's en AOX, maar er zijn geen rendementen gekend.

De productie van ozon vraagt veel energie.

Financiële aspecten

Investeringsgegevens zijn niet beschikbaar. De operationele kost wordt geraamd op ongeveer 0,85 euro/m³ behandeld afvalwater. Uit de operationele kosten blijkt al dat de techniek een zeer grote meerkost met zich meebrengt.

 

Referenties

De Wever H. en Vereecken J. (2006). Tetra-project ECOWAS. Testen met ondergedompelde MBR en oxidatietesten op MBR-effluent. VITO, Mol, 30 p.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Tertiaire zuivering - OzonisatieNee 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Getest op laboschaal op afvalwater van de wasserijsector.

2 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT