Waterstofperoxide en zilver

 Beschrijving

Waterstofperoxide (H2O2) is een oxidans met een zwakke desinfecterende werking. Om voldoende effectief te zijn voor de desinfectie van zwembadwater zijn vrij hoge dosissen vereist. Een mengsel van waterstofperoxide en zilver blijkt veel efficiënter te zijn dan waterstofperoxide alleen (studie universiteit Antwerpen).

Momenteel is een mengsel van waterstofperoxide en zilver erkend als ontsmettingsmiddel voor whirlpools [1] en wordt het hiervoor al gebruikt (Spanje en Nederland).

Toepasbaarheid

In Vlaanderen was er één publiek zwembad en één whirlpool die gebruik maakten van waterstofperoxide in combinatie met zilver. In 20% van de gevallen werd het geëiste kiemgetal van 100 niet gehaald. In 3% van de gevallen was het kiemgetal groter dan 500, maar kleiner dan 1 500 (Feyen, 2010; De Coster en van Larebeke, 2006). Omdat het zwembad en de whirlpool herhaaldelijk niet kon voldoen aan de voorwaarden die opgelegd werden door het agentschap Zorg en Gezondheid, zijn ze opnieuw overgestapt naar een desinfectie op basis van chloor. Bij keuze voor deze techniek dient een afweging gemaakt te worden tussen de volksgezondheidkundige voor- en nadelen van deze techniek in functie van de belasting en bedrijfsvoering van het zwembad.

Om bacteriële groei in de filters te vermijden, dienen deze periodiek te worden teruggespoeld met hypochloriet (Feyen, 2010). Uit navraag bij een leverancier (Novuswater) is er een chloorvrij alternatief: behandelen van de filters met actieve zuurstof (bv. onder vorm van kaliumperoxomonosulfaat) [2].

Uit studie (Universiteit Antwerpen; Feyen, 2010) blijkt dat het mengsel van waterstofperoxide en zilver veel efficiënter is bij hoge temperaturen (40°C) dan bij lage temperaturen (20°C). Dit is mogelijk te wijten aan een lager concentratie zilverionen bij lagere temperaturen (Thijssen). De erkenning [3] voor het gebruik van waterstofperoxide en zilver is daarom beperkt tot whirlpools, waar het wel een goed alternatief zou zijn voor middelen op basis van chloor [4]. Het gebruik van chloor leidt o.a. tot irriterende trichlooramines, welke in hogere concentratie gemeten worden boven whirlpools (zie Procesbeschrijving - Desinfectie en oxidatie - met toevoeging van chemicaliën - Chloor).

Waterstofperoxide heeft weinig invloed op de pH, waardoor er minder zuur of base nodig is om de pH te corrigeren (zie Procesbeschrijving - pH-correctie).

Wanneer waterstofperoxide gebruikt wordt in water, leidt dit tot een snelle decompositie, waardoor er weinig gevaar is voor accumulatie. Anders is het met zilver dat wel zou kunnen accumuleren in het zwembadwater (De Coster en van Larebeke, 2006). Om dit uit te sluiten is een opvolging van de zilverconcentratie noodzakelijk.

Milieuvoordeel

Het voordeel van waterstofperoxide is dat er geen gechloreerde desinfectiebijproducten worden gevormd in het zwembadwater. Uit ervaring blijkt echter dat filters één tot tweemaal per maand moeten teruggespoeld worden met hypochloriet, waardoor het spoelwater mogelijk wel belast is met gechloreerde desinfectiebijproducten en AOX [5]. Er zijn momenteel nog geen gegevens bekend van het gebruik van actieve zuurstof in de filters.

Daarnaast zal het water ook sporen zilver bevatten, die afkomstig zijn van de stabilisator.

Financiële aspecten

De prijs voor gestabiliseerd waterstofperoxide is niet hoger dan deze van producten op basis van chloor31.

 


[1] Novuswater NW 100 (chemische stof op basis van waterstofperoxide en zilver) is door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu erkend voor de ontsmetting van whirlpools. Toelatingsnummer 1608B d.d. 28 februari 2008.

[2] Schriftelijke communicatie H. Bervoets, Novus Eco-Technology n.v.

[3] Ook wanneer een bepaald product van een bepaalde leverancier erkend is, is er nog steeds een toelating van het agentschap Zorg en Gezondheid nodig om het middel effectief te gebruiken.

[4] Een erkenning door een product wordt gegeven door de fedale overheid. Het toelaten van een alternatief desinfectiemiddel in zwembaden wordt gegeven door het agentschap Zorg en Gezondheid. Een erkenning door voor een product vereist nog steeds een aparte toelating.

[5] De concentratie tijdens het terugspoelen bleef onder de 45 µg/l. Schriftelijke communicatie L. Feyen (Labo Derva).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
WaterstofperoxideJa 2
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 Wanneer chloor gebruikt wordt om de filters terug te spoelen, kan dit positieve effect teniet gedaan worden.

2 De techniek is slechts beperkt toegepast, maar kan wel een alternatief zijn voor laag belaste zwembaden.